Hawai'i County District 9 is the shaded area in  PINK  above. The district encompasses Hawi, Kapa'au, Waimea, Waikoloa, Kohala Coast, Kawaihae, Puako &  Waiki'i.

Hawai'i County District 9 is the shaded area in PINK above. The district encompasses Hawi, Kapa'au, Waimea, Waikoloa, Kohala Coast, Kawaihae, Puako &  Waiki'i.